Verschil Digital Wellness en Digitale Fitheid

Digital Wellness

Digital Wellness (Digitaal Welzijn) verwijst naar het bewust en evenwichtig gebruik van digitale technologieën om de kwaliteit van leven te verbeteren. Het gaat om het beheersen van de impact van digitale apparaten, apps en online activiteiten op de mentale, fysieke en sociale gezondheid. Dit omvat het bewustzijn van de tijd die we besteden aan technologie, het vermogen om pauzes te nemen en de nodige zelfzorg te bieden om een gezond evenwicht te behouden tussen digitale en niet-digitale activiteiten.

Digital Wellness heeft 8 pijlers, die de basis vormen van Digital Wellness:

 • Productiviteit
 • Omgeving
 • Communicatie
 • Relaties
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Quantified Self
 • Digitaal Burgerschap

Digitale Fitheid

Digitale Fitheid staat daarnaast, met een gedeeltelijke overlap. Digitale Fitheid heeft betrekking op de vaardigheden, kennis en competenties die nodig zijn om digitale technologieën effectief te gebruiken. Het gaat om het vermogen om de juiste digitale hulpmiddelen te kiezen en deze op een veilige en efficiënte manier te gebruiken om bepaalde taken uit te voeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het beheren van digitale bestanden, het beveiligen van persoonlijke gegevens online en het gebruiken van softwareprogramma’s.

Digitale Fitheid bestaat uit 5 pijlers, die de basis-elementen vormen voor Digitaal Fitzijn:

 • Digitaal Bewustzijn
 • Digtale Hygiëne
 • Digitale Vaardigheden
 • Persoonlijk Kennis Management
 • Tech voor groei en ontwikkeling

Digitale Fitheid is opgericht door Mark Meinema en Martiijn Aslander.
Binnen Digital Wellness is Marlous de Haan is ambassadeur van Digitale Fitheid.

Klik hieronder om door de gaan naar de website van Digitale Fitheid.

©Digital Wellness – Marlous de Haan 2023

Plaats een reactie