Videobellen Etiquette

Videobellen Etiquette Marlous de Haan

Wat is videobellen?

Videobellen is een virtuele manier om met elkaar in gesprek te zijn: elkaar zien, vergaderen, overleggen, een spel spelen of gewoon op afstand met elkaar contact hebben. In tegenstelling tot fysiek, lijfelijk bij elkaar zijn, zie je elkaar bij videobellen via je computer, laptop, tablet of smartphonescherm.

Videobellen, ook wel beeldbellen of videoconferentie genoemd kan een eenvoudig gesprek tussen twee personen zijn, maar ook een grote onlinemeeting met vele tientallen mensen op verschillende locaties over de hele wereld. De basis is het gelijktijdig uitwisselen van beeld en geluid, maar ook het doorsturen van onder andere foto’s, documenten en hele presentaties is mogelijk.

Videobellen Etiquette Marlous de Haan

Wat is Etiquette?

Wat doe je wel en wat doe je niet? Waar let je op en waar let je juist niet op? Etiquette is het geheel van beleefdheidsregels en omgangsvormen. Ze zijn tijd-, plaats- en cultuurgebonden en geschreven en ongeschreven aanwezig. Ze gelden voor alle situaties waarin mensen bij elkaar zijn en met elkaar omgaan. De reden van ontstaan van gedragsregels is gebaseerd op het rekening houden met de gevoelens van anderen en de gebruiken in een samenleving. Etiquette kan praktisch nut hebben, beledigingen voorkomen en ervoor zorgen dat situaties niet onbedoeld ongemakkelijk worden. Als je je aan de etiquette houdt, dan gaat het eigenlijk altijd goed. Daarnaast zijn gedragsregels altijd aan verandering en ontwikkeling onderhevig.

Het is lastig om de bronnen van de etiquette te benoemen, omdat de gedragsregels op tientallen plaatsen benoemd worden, op heel veel plaatsen gehoord worden en daarnaast zó logisch zijn dat de oorspronkelijke bron nauwelijks te noemen of te vinden is. De bron van etiquette zijn wij namelijk zelf, als mens en gebruiker van internet en videoconference-programma’s, in interactie met elkaar. Zo ontstaan gedragsregels.

Videobellen Etiquette Marlous de Haan Logo

Wat is Videobellen Etiquette?

Het bijzondere aan videobellen en onlinemeetings is dat deze pas korte tijd, ongeveer twee decennia, bestaan. In die periode zijn de eerste gedragsregels ontstaan. Daarna is het videobellen, begin 2020, binnen enkele maanden immens populair geworden over de hele wereld.

Dit boek beschrijft verschillende situaties waarin je tijdens het videobellen en in onlinemeetings terecht kunt komen. Het is een compilatie van etiquette zoals deze door ervaring opdoen, luisteren en vragen, lezen en zoeken op internet is verzameld. Het doel ervan is dat je je bewust wordt van het gebruik van videobellen en je gedrag, houding en presentatie tijdens een videoconference. Ik ga in dit boek in op de geschreven en ongeschreven etiquette en gedragsregels bij het videobellen. Het zijn regels zoals ze al jaren bestaan. Samen met de etiquette waar mensen zich ook op dit moment aan conformeren zijn ze opgenomen in dit boek.

Videobellen Etiquette Marlous de Haan

Voor wie is Videobellen Etiquette?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het private, informele videobellen tussen twee personen en het groepsvideobellen met meerdere personen of grote groepen. De meeste etiquette in dit boek is gericht op de meer openbare, formele en professionele ontmoetingen, maar alle zijn naar believen toepasbaar op de losse, vriendschappelijke informele ontmoetingen tussen bijvoorbeeld familie en vrienden. Het belangrijkste doel van dit boek is bewustwording. Denk na over hoe, waarom en op welke manier je jezelf tijdens het videobellen presenteert. Realiseer je wat daarvan de impact is op de ander(en) aan de andere kant van het scherm. Wees je bewust van je gebruik, je voorkomen en je manier van presenteren en handelen.

Kijk hier naar waar het mis ging met videobellen…

KLIK HIER