Nieuw: de ABC-Methode!

Digital Wellness heeft de ABC-Methode ontwikkeld om organisaties te assisteren bij hun streven naar evenwicht in het gebruik van technologie.

Deze methode noemen we de ABC-methode.
ABC staat voor:

  • Aandacht
  • Betrokkenheid
  • Consistentie

In het kort uitgelegd:

Aandacht is nodig om veranderingen door te kunnen voeren.
Aandacht voor de huidige situatie: waar gaat het goed en waar kan het beter? Wat zijn knelpunten?
Aandacht ook voor het eigen brein en hoe deze omgaat met aandacht (zie tevens het AandachtsModel).
Als mensen aandacht hebben voor deze zaken is er meer inzicht en begrip om veranderingen door te voeren.

Betrokkenheid van mensen in jouw omgeving is essentieel om veranderingen door te voeren.
Of het nou gaat om familieleden, leidinggevenden of collega’s, je hebt als mens te maken met andere mensen. Je kan als éénling veranderingen willen doorvoeren, maar als anderen niet meewerken of zelfs tegenwerken is de verandering gedoemd te falen.

Daarom is het belangrijk om betrokkenheid te krijgen bij een ieder die mogelijk impact en invloed heeft op de veranderingen.
Binnen organisaties zijn veranderingen dan bij uitstek geschikt om dat minimaal op team-niveau door te voeren. Beter nog, als dat mogelijk is, organisatie breed.

Consistentie zorgt er voor dat veranderingen ook daadwerkelijk doorgevoerd worden.
Je kan nog zo’n mooi verandertraject uitgewerkt hebben, maar als je in de tijd je daar niet aan houdt, om wat voor reden dan ook, dan wordt de verandering uiteindelijk niet doorgevoerd, helaas.

Wij, van Digital Wellness Nederland, hebben deze methode ontwikkeld met gebruik making van alle aanwezige kennis die we de afgelopen tientallen jaren in de praktijk hebben opgebouwd, aangevuld met studies, trainingen, workshops, boeken en publicaties.

Met deze kennis en ervaring zorgen wij ervoor dat de ABC-Methode bijdraagt aan het succes naar het streven van een optimale balans in het gebruik van de Digitale Technologie.

Plaats een reactie