Schermtijdbeheerplan

Kader voor Schermtijdbeheerplan 

Na het begrijpen van de noodzaak en implementatie van schermtijdbeheer, is het nuttig om een gestructureerd kader te hebben dat als leidraad kan dienen voor organisaties bij het ontwikkelen van hun eigen schermtijdbeheerplan. Hieronder wordt een algemeen kader gepresenteerd dat eenvoudig kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en omstandigheden van elke organisatie.

 • Doelstelling en Omvang:
  • Definieer de doelen van het schermtijdbeheerplan.
  • Bepaal de omvang en reikwijdte van het beleid binnen de organisatie.
 • Analyse van de Huidige Situatie:
  • Evalueer de huidige schermtijdgewoonten en de impact ervan op de gezondheid en productiviteit van werknemers.
 • Richtlijnen en Normen:
  • Stel duidelijke en haalbare richtlijnen op voor aanvaardbare schermtijd.
  • Bepaal normen voor pauzes, rusttijden en ‘right to disconnect’.
 • Training en Bewustwording:
  • Ontwikkel en implementeer programma’s voor training en bewustwording.
 • Technologische Hulpmiddelen en Ondersteuning:
  • Identificeer en integreer hulpmiddelen die het beheer van schermtijd ondersteunen.
 • Monitoring en Evaluatie:
  • Implementeer systemen voor het monitoren en evalueren van het beleid.
  • Verzamel feedback en pas het beleid indien nodig aan.
 • Gezondheids- en Welzijnsinitiatieven:
  • Introduceer initiatieven gericht op de gezondheid en het welzijn van werknemers in relatie tot schermtijd.
 • Communicatie en Handhaving:
  • Communiceer het beleid duidelijk en zorg voor consistente handhaving.
 • Continue Verbetering:
  • Zorg voor een mechanisme voor continue verbetering en aanpassing van het beleid aan veranderende omstandigheden.

Dit kader biedt een solide basis voor het opstellen van een schermtijdbeheerplan dat zowel uitgebreid als flexibel is. Door dit kader aan te passen aan de unieke behoeften en uitdagingen van hun organisatie, kunnen bedrijven een beleid creëren dat bijdraagt aan een gezondere en productievere werkomgeving.

————-

Dit is een algemeen raamwerk dat kan dienen als uitgangspunt voor bedrijven om hun eigen schermtijdbeheerplan te ontwikkelen. Dit raamwerk kan aangepast worden aan de unieke situatie van elk bedrijf.

Hier is een algemeen raamwerk voor een schermtijdbeheerplan dat kan dienen als uitgangspunt voor bedrijven. Dit raamwerk is flexibel en kan worden aangepast aan de unieke situatie van elk bedrijf.

SCHERMTIJDBEHEERPLAN

1. Inleiding:

Doel van het Schermtijdbeheerplan:

 • Verbetering van de productiviteit en efficiëntie.
 • Verhoging van de digitale fitheid.
 • Vermindering van fysieke en mentale gezondheidsproblemen.
 • Bevordering van de werk-privébalans en een positieve bedrijfscultuur.
 • Compliance en risicobeheer.
 • Kostenbesparing.

Relevantie van Schermtijdbeheer:

 • Is schermtijdbeheer relevant en erkend binnen de organisatie?
 • Is er een analyse van huidige schermtijd en digitaal gereedschapgebruik?
 • Zijn er duidelijke doelen en strategieën voor schermtijdbeheer?

2. Beoordeling van de Huidige Situatie:

 • Inzicht in huidige schermtijd en effecten op welzijn en productiviteit.
 • Reflectie op bestaande regels, beleid en middelen voor schermtijdbeheer.

3. Richtlijnen voor Schermtijd:

 • Communicatie van maximale schermtijd en pauzerichtlijnen.
 • Flexibele werkomgeving en stimulatie van regelmatige beweging.
 • Richtlijnen voor digitale detox en schermvrije perioden.

4. Ergonomie en Werkomgeving:

 • Nadruk op goede ergonomie en aanpassing van werkplekken.
 • Bevordering van beweging en yoga-oefeningen.
 • Richtlijnen voor schermgrootte, plaatsing, en ergonomische accessoires.

5. Training en Bewustwording:

 • Aanbieding van trainingen in efficiënt schermgebruik, digitale fitheid en aandachtsmanagement.
 • Bewustwordingscampagnes en workshops over ergonomie en schermtijdbeheer.

6. Digitale Hulpmiddelen:

 • Implementatie van software voor schermtijdbeheer.
 • Aanmoediging van tools voor focus en aandachtsmanagement.

7. Monitoring en Feedback:

 • Periodieke beoordeling van schermtijd en welzijn.
 • Continue feedbackverzameling van medewerkers.
 • Aanpassingen aan beleid en hulpmiddelen op basis van feedback.

8. Continue Verbetering:

 • Periodieke herziening en aanpassing van het schermtijdbeheerplan.
 • Integratie van nieuwe technologieën en inzichten.
 • Betrokkenheid en communicatie met medewerkers voor continue verbetering.

9. Implementatie en Handhaving:

 • Communicatie en training voor effectieve implementatie.
 • Handhaving van richtlijnen en continue ondersteuning voor medewerkers.

10. Conclusie en Toekomstvisie:

 • Reflectie op de effectiviteit van het schermtijdbeheerplan.
 • Plannen voor toekomstige aanpassingen en verbeteringen.

[Naam Bedrijf] [Datum] [Contactinformatie]


————————–

Dit raamwerk is een startpunt en kan worden aangepast en uitgebreid om te voldoen aan de specifieke behoeften en context van uw organisatie.

1. Inleiding:

 • Doel van het schermtijdbeheerplan: Deze doelen richten zich op het verbeteren van de algehele werkervaring en efficiëntie, terwijl ze ook bijdragen aan het welzijn van de werknemers en de bredere organisatorische doelen.
 • Verbetering van de Productiviteit en Efficiëntie:

Door het verbeteren van de vaardigheden in aandachtsmanagement en blindtypen kunnen werknemers efficiënter werken en hun schermtijd verminderen.

 • Verhoging van de Digitale Fitheid:

Trainingen in digitale fitheid kunnen helpen bij het verbeteren van de digitale vaardigheden van werknemers, waardoor ze technologische tools effectiever kunnen gebruiken en minder tijd kunnen verspillen aan het oplossen van technische problemen.

 • Vermindering van Fysieke en Mentale Gezondheidsproblemen:

Goed aandachtsmanagement kan stress verminderen, terwijl ergonomische training kan helpen bij het voorkomen van fysieke problemen zoals carpaal tunnel syndroom of nek- en rugpijn.

 • Bevordering van de Werk-Privébalans:

Door werknemers de tools en trainingen te bieden die nodig zijn om hun schermtijd effectief te beheren, kunnen ze een betere balans vinden tussen werk en privé, wat kan leiden tot een hogere tevredenheid en een lager verloop.

 • Bevordering van een Positieve Bedrijfscultuur:

Het aanbieden van relevante trainingen toont aan dat het bedrijf geeft om de welzijn en ontwikkeling van haar werknemers, wat kan bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur en het vertrouwen van werknemers in het bedrijf kan versterken

 • Compliance en Risicobeheer:

Zorgen dat werknemers goed opgeleid zijn in de beste praktijken voor schermtijdbeheer kan helpen bij het verminderen van het risico op overtreding van regelgeving of juridische problemen die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld overwerk.

 • Kostenbesparing:

Door het verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van gezondheidsproblemen en ziekteverzuim, kunnen de trainingen op lange termijn kostenbesparingen opleveren voor het bedrijf.

 • Relevantie van schermtijdbeheer in de huidige werkomgeving
 • Vragen:
  Is er een duidelijk inzicht in hoe schermtijdbeheer relevant is voor de organisatie?
 • Zijn de doelen van schermtijdbeheer duidelijk gedefinieerd en gecommuniceerd aan alle medewerkers?
 • Wordt het belang van schermtijdbeheer erkend door het management en de medewerkers?
 • Is er een analyse uitgevoerd om de huidige schermtijd en het gebruik van digitale tools binnen de organisatie te beoordelen?
 • Zijn de potentiële voordelen van effectief schermtijdbeheer voor de organisatie geïdentificeerd?
 • Wordt schermtijdbeheer gezien als een integraal onderdeel van de algehele bedrijfsstrategie?
 • Is er een beoordeling uitgevoerd om de impact van schermtijd op de productiviteit en het welzijn van medewerkers te meten?
 • Zijn er specifieke uitdagingen of problemen geïdentificeerd die kunnen worden aangepakt door verbeterd schermtijdbeheer?
 • Zijn er stakeholders geïdentificeerd die een belangrijke rol spelen in het implementeren en handhaven van schermtijdbeheerbeleid?
 • Is er een plan voor hoe schermtijdbeheer zal bijdragen aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen?

2. Beoordeling van de Huidige Situatie:

 • Huidige schermtijd van werknemers
 • Effecten van schermtijd op welzijn en productiviteit
 • Reflectievragen:
 • Hoeveel uur per week besteden werknemers aan online vergaderingen?
 • Hoeveel uur per dag zitten werknemers voor hun pc?
 • Biedt het bedrijf de mogelijkheid om tijdens werktijd te bewegen?
 • Zijn er regels in het bedrijf met betrekking tot bereikbaarheid buiten werktijd?

Vragen:

 • Hoeveel uur per week besteden werknemers aan online vergaderingen?
 • Hoeveel uur per dag zitten werknemers voor hun pc?
 • Biedt het bedrijf de mogelijkheid om tijdens werktijd te bewegen?
 • Zijn er regels in het bedrijf met betrekking tot bereikbaarheid buiten werktijd?
 • Is er een duidelijk beleid omtrent schermtijdbeheer gecommuniceerd naar alle medewerkers?
 • Hebben alle medewerkers toegang tot resources/training omtrent schermtijdbeheer?
 • Worden werknemers aangemoedigd om feedback te geven over hun ervaringen met schermtijd en de impact daarvan op hun werk?
 • Zijn er duidelijke richtlijnen voor het gebruik van digitale tools en platformen?
 • Wordt er regelmatig gecommuniceerd over het belang van het beheren van schermtijd en de beschikbare ondersteuning?
 • Zijn er mechanismen om de effectiviteit van het huidige schermtijdbeleid te beoordelen en te monitoren?

3. Richtlijnen voor Schermtijd:

 • Maximale schermtijd per dag/week
 • Pauzes en afwisseling van scherm- en niet-schermgerelateerde taken
 • Richtlijnen voor vergaderingen en andere scherm-intensieve activiteiten

Vragen:

 • Zijn de aanbevolen schermtijdlimieten gecommuniceerd aan alle medewerkers?
 • Zijn er pauze-herinneringen geïmplementeerd om de schermtijd te onderbreken?
 • Zijn er richtlijnen voor het gebruik van schermen buiten de reguliere werkuren?
 • Zijn er flexibele werkomgevingen waarin medewerkers kunnen staan, lopen of strekken tijdens het werk?
 • Is er een beleid dat het belang van regelmatige beweging onderstreept?
 • Worden er opties voor sta-bureaus of ergonomische stoelen aangeboden?
 • Zijn er richtlijnen over de duur en frequentie van vergaderingen, met inbegrip van online vergaderingen?
 • Wordt het gebruik van digitale detox-momenten of schermvrije perioden aangemoedigd?

4. Ergonomie en Werkomgeving:

 • Het belang van goede ergonomie en houding om fysieke klachten en ongemak te voorkomen
 • Beoordeling en aanpassing van de werkplek:
 • Verstelbare bureaustoelen en voetensteunen
 • Verstelbare werkoppervlakken en sta-bureaus
 • Schermgrootte en plaatsing, inclusief monitorarm
 • Diverse ergonomische toetsenborden, muizen en hoofdtelefoons
 • Stimulering van beweging en bewegingspauzes tijdens werktijd
 • Yoga-oefeningen ter vermindering van fysieke spanning
 • Controle en waarborging van ergonomische normen op kantoor en bij thuiswerken

Vragen:

 • Zijn de werkplekken van medewerkers beoordeeld op ergonomie?
 • Zijn er ergonomische hulpmiddelen zoals verstelbare stoelen en bureaus beschikbaar?
 • Zijn er verschillende soorten ergonomische toetsenborden, muizen en hoofdtelefoons beschikbaar?
 • Is er een proces om de ergonomie zowel op kantoor als thuis te waarborgen en te controleren?
 • Zijn er initiatieven om werknemers te stimuleren tot het nemen van bewegingspauzes?
 • Worden er yoga-oefeningen aangeboden of aangemoedigd ter vermindering van fysieke spanning?
 • Zijn er duidelijke richtlijnen voor de schermgrootte en plaatsing, inclusief het gebruik van een monitorarm?
 • Wordt de beschikbaarheid van verstelbare werkoppervlakken en sta-bureaus gepromoot?
 • Wordt er regelmatig gecommuniceerd over het belang van goede ergonomie en houding?
 • Worden medewerkers aangemoedigd om regelmatig van houding te veranderen?
 • Zijn er richtlijnen of aanbevelingen voor het verminderen van visuele vermoeidheid, zoals het nemen van oogpauzes?
 • Zijn er trainingen of workshops beschikbaar over ergonomie en gezonde werkpraktijken?

5. Training en Bewustwording:

 • Training in efficiënt schermgebruik, digitale fitheid, aandachtsmanagement, digitale tools en blindtypen.
 • Vragen voor reflectie:
 • Worden er binnen uw organisatie trainingen aangeboden op het gebied van aandachtsmanagement, digitale fitheid en blindtypen?
 • Zijn er mogelijkheden voor werknemers om deze vaardigheden op eigen initiatief te ontwikkelen?
 • Bewustwording creëren over de risico’s van overmatig schermgebruik en het belang van regelmatige pauzes.
 • Workshops en seminars over ergonomie, digitale welzijn en het effectief beheren van schermtijd.

Vragen:

 • Zijn er mogelijkheden voor medewerkers om deze vaardigheden op eigen initiatief te ontwikkelen?
 • Is er een programma om bewustzijn te creëren over de risico’s van overmatig schermgebruik en het belang van regelmatige pauzes?
 • Worden er initiatieven genomen om de kennis over efficiënt schermgebruik en digitale tools te vergroten?
 • Zijn er educatieve materialen beschikbaar voor medewerkers over het beheer van schermtijd en digitale welzijn?
 • Wordt er gecommuniceerd over de beschikbare resources en trainingen op het gebied van schermtijdbeheer en digitale welzijn?
 • Zijn er workshops en seminars beschikbaar over ergonomie, digitale welzijn en het effectief beheren van schermtijd?
 • Is er een open platform of forum waar medewerkers ervaringen en tips kunnen delen over het beheren van schermtijd en digitale welzijn?Zijn er trainingen aangeboden in aandachtsmanagement, digitale fitheid en blindtypen?
 • Is er ondersteuning beschikbaar voor medewerkers die moeite hebben met schermtijdbeheer?
 • Worden er regelmatig workshops of informatiesessies gehouden over gezond schermgebruik?
 • Zijn medewerkers getraind in het gebruik van deze technologische hulpmiddelen?
 • Worden technologische hulpmiddelen regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt om aan de huidige behoeften te voldoen?

6. Digitale Hulpmiddelen:

 • Inzet van software voor het beheren en monitoren van schermtijd
 • Hulpmiddelen voor het bevorderen van focus en aandachtsmanagement

Vragen:

 • Zijn er technologische hulpmiddelen geïmplementeerd om het schermtijdbeheer te ondersteunen?
 • Worden medewerkers aangemoedigd om gebruik te maken van hulpmiddelen voor focus en aandachtsmanagement?
 • Is er een lijst met aanbevolen digitale hulpmiddelen beschikbaar gesteld aan medewerkers?
 • Zijn er duidelijke richtlijnen voor het gebruik van software voor het monitoren van schermtijd?
 • Wordt er feedback verzameld van medewerkers over de effectiviteit van de geïmplementeerde digitale hulpmiddelen?
 • Worden er aanpassingen gemaakt op basis van de feedback van medewerkers?
 • Worden medewerkers op de hoogte gehouden van updates of veranderingen in de beschikbare digitale hulpmiddelen?
 • Is er ondersteuning beschikbaar voor medewerkers bij technische problemen met de digitale hulpmiddelen?

7. Right to Disconnect:

 • Duidelijke afspraken over bereikbaarheid buiten werktijden
 • Definiëren van normale werkuren en reactietijden op e-mails en berichten
 • Beleid en richtlijnen ter ondersteuning van het recht om los te koppelen

Vragen:

 • Zijn de normale werkuren duidelijk gedefinieerd?
 • Is het recht om los te koppelen gecommuniceerd en ondersteund binnen de organisatie?
 • Is er beleid en richtlijnen geïmplementeerd om het recht om los te koppelen te waarborgen en te ondersteunen?
 • Wordt het recht om los te koppelen gerespecteerd door leidinggevenden en collega’s?
 • Zijn er maatregelen genomen om werkgerelateerde communicatie buiten werktijden te beperken?
 • Worden medewerkers aangemoedigd om hun werkgerelateerde apparaten buiten werktijden uit te schakelen of weg te leggen?
 • Worden medewerkers geïnformeerd over de voordelen van het loskoppelen en de impact op welzijn en productiviteit?
 • Is er een platform of procedure voor medewerkers om zorgen te uiten als het gaat om het recht om los te koppelen?
 • Wordt de naleving van het beleid rond het recht om los te koppelen regelmatig beoordeeld en geëvalueerd?

8. Communicatie:

 • Open communicatie over schermtijdbeleid en -richtlijnen
 • Creëren van een veilige omgeving waarin werknemers hun zorgen en suggesties kunnen delen
 • Open en constructieve dialoog over schermtijdbeheer bevorderen
 • Vragen:
  Is het schermtijdbeheerbeleid en de richtlijnen duidelijk gecommuniceerd aan alle medewerkers?
 • Zijn er regelmatige bijeenkomsten of forums waar schermtijdbeheer wordt besproken?
 • Worden medewerkers geïnformeerd over eventuele wijzigingen in het schermtijdbeheerbeleid op een tijdige en transparante manier?
 • Worden medewerkers aangemoedigd om hun ervaringen en best practices met betrekking tot schermtijdbeheer te delen?
 • Zijn er duidelijke communicatielijnen voor medewerkers om ondersteuning te vragen met betrekking tot schermtijdbeheer?
 • Is er een systeem om de effectiviteit van de communicatiestrategieën rondom schermtijdbeheer te evalueren en te verbeteren?

9. Monitoring en Evaluatie:

 • Regelmatige beoordeling van schermtijd en de effecten daarvan op welzijn en productiviteit
 • Feedback verzamelen van werknemers en aanpassingen maken waar nodig

Vragen:

 • Zijn er follow-upacties geïdentificeerd om de situatie te verbeteren?
 • Is er een proces om regelmatige beoordelingen van schermtijdbeheer uit te voeren?

10. Continue Verbetering:

 • Regelmatige herziening van het schermtijdbeheerplan
 • Bijwerken van het plan op basis van nieuwe inzichten, technologieën en feedback van werknemers

Vragen:

 1. Is er een mechanisme voor feedback van medewerkers over het schermtijdbeheerbeleid?
 2. Wordt het schermtijdbeheerbeleid regelmatig herzien en bijgewerkt op basis van feedback?
 3. Is er een open kanaal voor medewerkers om hun zorgen of suggesties met betrekking tot schermtijdbeheer te delen?

11. Reflectie en Feedback:

 • Poll met persoonlijke vragen om reflectie te bevorderen:
 • Moet u bij uw eigen werkzaamheden veel online werken?
 • Heeft u zelf wel eens ervaren dat u gedacht heeft “alweer een dag achter de pc, alweer een zoom-meeting, alweer de hele dag zitten”?
 • Bent u in staat om werk en bewegen af te wisselen?
 • Hoe bereikbaar bent u na werktijd?

Vragen:

 • Zijn er regelmatige polls of enquêtes om feedback te verzamelen over schermtijdbeheer?
 • Worden de resultaten van polls of enquêtes gebruikt om het beleid te verbeteren en aan te passen?