Onderwerp vastleggen

Nomofobie

In eerste instantie wilde ik gaan schrijven over nomofobie, wat een terecht en logisch vervolg is op mijn interesse in de tabletnek en de fysieke gevolgen die ontstaan door het gebruik van smartphones. Aldus begin ik te verzamelen en te lezen en te leren… Ik open een website over nomofobie, www.nomofoob.nl en een facebooksite. Al lezende kom ik er achter dat een ander, aanliggend onderwerp veel interessanter, leuker en actueler is. Dit zijn namelijk de sociale gevolgen van nomofobie. Wat doet het gebruik van een smartphone met jezelf en je omgeving? Hoe verhouden zij zich tot elkaar. En hoe beinvloeden zij jou en je omgeving.

Smartphone Etiquette

Veel van wat ik lees en leer heeft te maken met de smartphone etiquette en het is interessant om te lezen hoe nomofobie, de verslaving aan smartphones, gevolgen heeft in de maatschappij. Ik besluit om geen achterliggend boek met oorzaken, gevolgen en theoretische gronden te gaan schrijven, maar juist een bruikbaar boek met gedragsregels voor iedereen: Smartphone Etiquette! Aldus verleg ik mijn aandacht naar alles wat met smartphone etiquette te maken heeft en begin ik te verzamelen.

©2019 Smartphone Etiquette – M.L. de Haan

Plaats een reactie